משפט

אגד תשלם מאות מיליוני שקלים? תביעת הענק התקבלה

תביעתה של קרן הגמלאות של חברי אגד נגד אגד התקבלה באופן חלקי ע"י בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, והורה לאגד לשלם לקרן תשלומים שעל פי ההערכה יעמדו על מעל חמש מאות מיליוני שקלים ותביעת הנגד מטעמה נדחתה. כל המספרים ונתוני התביעה בפנים
כפיר אדר | 
אגד ותביעת הענק (צילום יחצ, freepik, pexels)
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשות השופטת אופירה דגן-טוכמכר, קיבלה אמש )(שלישי) באופן חלקי את תביעתה של קרן הגמלאות של חברי אגד נגד אגד, והורה לאגד לשלם לקרן תשלומים שעל פי ההערכה יעמדו על מעל חמש מאות מיליון שקלים.
בפסק הדין נקבעו קביעות קשות כלפי אגד, בין היתר שהיא פעלה: "באופן אינטנסיבי להוצאת מאות עובדים לפרישה מוקדמת, מבלי לדאוג לעתודות האקטואריות של הקרן ותוך הותרת הכיסוי 'לדורות הבאים', באופן מופקר וללא כל עיגון אקטוארי סביר" (ס' 105 לפסק הדין). בית הדין גם קבע כי עד למינוי המנהל המיוחד לקרן בשנת 2003, היא נשלטה על ידי אגד מבלי שהייתה לה עצמאות בניהול ענייניה, ובהתאם נדחתה טענת ההתיישנות שהעלתה אגד.
קרן הגמלאות של חברי אגד הוקמה בשנת 1954 והיא הולאמה בשנת 2003 במסגרת הרפורמה בקרנות הפנסיה לאחר שנקלעה לגירעון אקטוארי כבד, ומאז היא מנוהלת על ידי מנהל מיוחד. לאחר מינוי המנהל המיוחד, ובעקבות תלונות של גמלאי אגד לפיהן אגד חיבת לקרן סכומים משמעותיים, מינה המנהל המיוחד את רו"ח ראובן סווירי לבדיקת הטענות, ובעקבות מסקנותיו הגישה הקרן בשנת 2010, באמצעות המנהל המיוחד, תביעה כספית נגד אגד. 
בפסק הדין בית הדין קיבל את טענת הקרן לפיה בשנות השבעים והשמונים אגד הוציאה לפרישה מוקדמת מאות חברים בלא לשלם לקרן את העלות האקטוארית של הפרישות המוקדמות. תקנון הקרן קבע פרישת חובה בגיל 65, ופרישת רשות בגיל 60. עם זאת, על פי התקנון, חברי אגד יכלו לפרוש גם בפרישה מוקדמת (מתחת לגיל 60) החל מגיל 46 (תמורת 57.5% מהקצבה), והחל מגיל 51 תמורת קצבה מלאה  (השווה ל-71% מהשכר). כפי שנקבע בפסק הדין, פרישות מוקדמות יוצרות הוצאה כפולה לקרן: אובדן דמי הגמולים בתקופת הפרישה המוקדמת, ותשלומי הקצבאות שעליה לשלם לגמלאי בתקופת הפרישה המוקדמת.  בתקנון הקרן נקבע כי על אגד לערוך מדי שנה תחשיב של הגירעון האקטוארי שנוצר כתוצאה מפרישות מוקדמות מגיל 46 עד 51 ולשלמו לקרן, וכי בכל הנוגע לפרישות מוקדמות מגיל 51, על אגד (ובחלק מהמקרים גם החבר) לשלם לקרן סכום חד פעמי עם הפרישה (תשלום המכונה המקדם).
בית הדין קבע בפסק הדין כי כבר בשנות ה-70 ולאחר מכן בתחילת שנות השמונים האקטוארים של הקרן הזהירו כי המקדמים שנקבעו בתקנון לפרישות מוקדמות אינם מכסים את עלויות הפרישה, והמליצו להגדילם או להגביל את הפרישות המוקדמות (ס' 97-100 ו-76-85 לפסק הדין). בית הדין קבע כי בשנת 1983 חישב אקטואר הקרן מקדמים חדשים אשר היו גבוהים פי כמה מאות אחוזים מהמקדמים לפיהם שילמה אגד בפועל (ס' 80-81 ו-100 לפסק הדין). עם זאת, בית הדין קבע כי רק שנתיים לאחר מכן אישרה הנהלת אגד את המקדמים, ואילו רק שנה לאחר מכן (בסוף שנת 1985) אישרה האסיפה הכללית של הקרן את שינוי המקדמים, בתוקף החל מראשית שנת 1986. בית הדין קבע כי בעוד האסיפה הכללית של הקרן מתנהלת "בעצלתיים" באישור המקדמים החדשים, המשיכה אגד "באופן אינטנסיבי להוצאת מאות עובדים לפרישה מוקדמת, מבלי לדאוג לעתודות האקטואריות של הקרן ותוך הותרת הכיסוי 'לדורות הבאים', באופן מופקר וללא כל עיגון אקטוארי סביר" (ס' 105 לפסק הדין).
בית הדין קבע כי אין מחלוקת שבכל הנוגע לפרישות מוקדמות מגיל 46-51, על אגד היתה מוטלת החובה לשלם לקרן את העלות האקטוארית של הפרישות, וכי היא לא הצליחה להוכיח כי היא שילמה אותן בפועל. לפיכך קבע בית הדין כי על אגד לשלם לקרן עלויות אלה, לפי תחשיבים שיערכו בשלב הבא של המשפט.  בית הדין גם קבע כי על אגד לשלם לקרן את עלויות הפרישה המוקדמת של חברי אגד שפרשו בפרישה מוקדמת מגיל 55, לפי תחשיבים שיערכו בשלב הבא של המשפט.
אגד טענה כי מאחר ועילת התביעה של הקרן נוצרה בשנות ה-70 וה-80 (בעת שאירעו הפרישות המוקדמות), תביעתה של הקרן התיישנה. בעניין זה קיבל בית הדין את עמדתה של הקרן, לפיה עד למינוי המנהל המיוחד היא נשלטה בפועל על ידי אגד, ועל כן לא היה ביכולתה לפעול בעצמאות ולהגיש תביעה נגד אגד (ס' 170-191 לפסק הדין). בית הדין קבע כי הגם שאגד מינתה באופן ישיר רק שניים מבין 9 חברי דירקטוריון הקרן, לאגד הייתה מעורבות של ממש בבחירת חברי הדירקטוריון של הקרן, "וברוב השנים היא שלטה בבחירתם" (ס' 178 לפסק הדין). בית הדין קבע על פי עדותו של מי שהיה משך שנים רבות מנהל הלשכה של יו"ר מזכירות אגד, כי הנהלת אגד הייתה מעורבת באופן פעיל ביותר בגיבוש רשימת מומלצים להנהלת הקרן, וכי באופן שגרתי המועמדים מטעם הסיעה השלטת באגד הם שנבחרו להנהלת קג"א (ס' 179 לפסק הדין).
בית הדין גם קבע כי מנהל הקרן היה חבר אגד, ובדרך כלל תפקידו היה חוליה בשרשרת של תפקידים ניהוליים אחרים באגד או בחברות הבת, לעיתים במקביל לכהונתו כמנכ"ל הקרן, וכי לאגד הייתה יכולת להטיל וטו על מינוי מנהל הקרן. כמו כן, יתר עובדי הקרן היו עובדים של אגד, אגד קבעה את תנאי העסקתם והנפיקה להם תלושי שכר; מבקר הקרן היה גם מבקר אגד, היועץ המשפטי של אגד היה גם היועץ המשפטי של הקרן, חשב הקרן היה אחיו של יו"ר מזכירות אגד; אגד סיפקה לקרן שירותי מחשוב, בית דפוס, הוצאות מסים וביטוח, מימון הוצאות משפטיות, חשמל, ניקיון, אחזקה הוצאות משרדיות ועוד. בית הדין קבע כי הקרן היתה תלויה באגד באופן מוחלט שעה שלא היו לה מקורות מימון עצמאיים שכן היא לא גבתה מהעמיתים דמי ניהול (ס'  180-182 לפסק הדין).
כמו כן, בית הדין גם קבע העובדה שהקרן לא פעלה לאכיפת חובותיה של אגד כלפי מהווה אף היא ראיה לשליטתה של אגד בקרן (ס' 189 לפסק הדין). בית הדין דחה עילות תביעה אחרות של הקרן, ולצד זאת דחה באופן מלא תביעה נגדית שהגישה אגד נגד הקרן.
דובר אגד, רון רטנר מסר בתגובה: "פסק הדין התקבל בחברה בסיפוק רב, כאשר 75 אחוזים מהטענות בתביעה נדחו והוסרו על ידי בית המשפט. באשר לפסיקה לגבי יתרת הטענות, זו תיבחן ותילמד על ידי היועצים המשפטים ואשר צפויים לשקול הגשת ערעור בהנחה שחלק לא מבוטל ממרכיבי התביעה שעוד נותרו ידחה אף הוא. הנחת היסוד שלנו היא שבסיומו של התהליך סכום התביעה שיוותר, אם בכלל, יהיה נמוך לאין שעור".
לדברי גורם בכיר באגד: "גם בסיס החישוב של התובעים טעות בייסודו מתוקף העובדה שרצף האירועים התרחש לפני כ-40 שנה כאשר התחשיב של התביעה התבסס על 6 וחצי אחוז ריבית בשנה שכלל לא ריאלי על פי המקובל כיום. במילים אחרות – גם אם באגד יוחלט שלא להגיש ערעור יש להעריך שבית הדין האיזורי לעבודה יפסוק בחלק הכספי של התביעה שיעורי ריבית שנתיים נמוכים בהרבה כך שהסכום הסופי יהיה נמוך באופן ניכר. עוד הוסיף הגורם שמבחינת אגד מדובר בפסק דין מצוין, כאשר מרבית טענות התביעה נדחו בהינתן ויוגש ערעור על ידי אגד, להערכתי צפויים מרכיבים נוספים מכתב התביעה להידחות ע"י בית המשפט"
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה