28/03 HOT ,yes, סלקום ופרטנר tv משיקות ערוצים לימי ההסגר
30/03 רייטינג: נחשו מה? חתונה!
31/03 "התאגיד ביצע פיטורים שלא כדין ופגע בזכות הטיעון"
29/03 אח על מלא: הריאליטי של רשת ניצחה בפריים במוצ"ש
31/03 רייטינג: חתונה ממבט ראשון עושה את המצופה ממנה