31/03 "כשכולם נמצאים בבית, יש סכנת קריסה לתשתיות הסלולר"
28/03 רועי פולקמן: "על המדינה להכריז על עצירת התשלומים במשק"
02/04 שמואל דונרשטיין: "יש לגבש תוכנית להצלת התעשייה"