31/03 "התאגיד ביצע פיטורים שלא כדין ופגע בזכות הטיעון"
31/03 בלווטניק הזרים לרשת 30 מיליון ש'; במקביל הערוץ נערך לקיצוץ
29/03 אמסלם בלחץ: קשת ורשת הוציאו מכתב לשר התקשורת